῾Ο ἄρχοντας πρέπει νά ἔχη τίμια ζωή καί οἱ ὑπήκοοί του νά τόν ἀκολουθοῦν ὅπως ὁ ἴσκιος τό κορμί.

Ὅπως τό λουλούδι πού ὀνομάζεται ἡλιοτρόπιο ἀκολουθεῖ τήν πορεία τοῦ ἥλιου,
ἔτσι καί οἱ ὑπήκοοι προσπαθοῦν νά μιμηθοῦν τήν ζωή τοῦ ἄρχοντός τους.
῎Αν καί ὅλοι μας πρέπει νά ἐναγκαλιζόμαστε μέ κάθε ἐπιμέλεια τήν ἀρετή, πού ἀπό τήν φύσι της εἶναι ἐπιθυμητή καί νά λάμπουμε μέ τό καλό μας παράδειγμα μπροστά στούς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως, ὅμως, αὐτό ἀπαιτεῖται ἀπό ἐκεῖνον πού ἡ ἀρετή, κατά ἀγαθή συγκυρία, τόν ἀνέβασε στό ὑψηλότερο ἀξίωμα. Αὐτό ὀφείλει νά τό ἐπιδιώκη περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους ὁ ἄρχοντας, διότι αὐτός εἶναι τό πρότυπο τό ὁποῖο συνηθίζουν νά μιμοῦνται οἱ ὑπήκοοι. Γι᾽ αὐτό φωνάζει μεγαλοφώνως ὁ σοφώτατος βασιλεύς: ὅ,τι εἴδους εἶναι ὁ διοικητής τῆς πόλεως, τέτοιοι εἶναι καί οἱ πολῖται της. Διότι, ὅπως τό λουλούδι πού ὀνομάζεται ἡλιοτρόπιο ἀκολουθεῖ τήν πορεία τοῦ ἥλιου, ἔτσι καί οἱ ὑπήκοοι προσπαθοῦν νά μιμηθοῦν τήν ζωή τοῦ ἄρχοντός τους. Γι’ αὐτό καί ὁ τραγικός ποιητής λέει: ῞Οταν τιμᾶ ὁ βασιλεύς τίς ἐνάρετες πράξεις, τίς τιμοῦν καί οἱ λαοί, οἱ φυλές καί ὅλες οἱ παρατάξεις.
Τό πρῶτο κινούμενο, ὅπως μᾶς λένε οἱ φιλόσοφοι, τρέχοντας ἀπό τήν ᾽Ανατολή πρός τήν Δύσι παρασύρει βιαίως καί κατά κάποιον τρόπο ἁρπάζει ὅ,τι συναντᾶ στό πέρασμά του. ῎Ετσι καί ὁ κακός ἄρχοντας παρασύρει πολλούς σάν τήν μεγάλη πέτρα, πού ὅταν ξεφύγη ἀπό τήν κορυφή τοῦ βουνοῦ τραβᾶ μαζί της πρός τά κάτω πολλές ἄλλες μικρές πετρίτσες.
Γι’ αὐτό πρέπει νά προσέχουν πάρα πολύ οἱ ἄρχοντες, ὥστε νά μήν φθείρουν μέ τό κακό τους παράδειγμα τούς ὑπηκόους τους. Διότι οἱ πολῖται μιμοῦνται τούς ἄρχοντές τους. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι ὄχι μόνον αὐτοί δέν ζοῦν σωστά, ὅταν εἶναι φαυλόβιοι, ἀλλά μεταδίδουν τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους καί στίς χῶρες καί στίς πόλεις τῆς δικαιοδοσίας τους. ῎Ετσι τίς βλάπτουν περισσότερο μέ τό κακό τους παράδειγμα, παρά μέ τήν ἁμαρτία τους. Εἶναι αἰσχρό καί σ’ ἕναν ἰδιώτη νά εἶναι φαυλόβιος. Εἶναι, ὅμως, αἰσχρότερο καί ἀτιμώτερο γιά ἕναν ἄρχοντα. Διότι ἡ ζωή τοῦ ἄρχοντος εἶναι γνωστή καί ὁλοφάνερη σέ ὅλους καί ἀποτελεῖ ἀντικείμενο πρός μίμησι. ῾Επομένως, πολύ σωστά μᾶς διδάσκει ὁ Πλού­ταρχος ὅταν λέη ὅτι, ὅπως τά ψεγάδια τοῦ προσώπου μας εἶναι γνωστά σέ ὅλους, ἔτσι καί τά παραμικρά σφάλματα τῶν ἀρχόντων τά παρατηροῦν καί τά γνωρίζουν ὅλοι οἱ πολῖται. ῎Ω, πόσο ταιριάζουν στήν περίπτωσί μας τά λόγια τοῦ ᾽Ισιδώρου πού λέει: Τό μέγεθος τοῦ ἁμαρτήματος εἶναι ἀνάλογο πρός τόν βαθμό τοῦ ἀξιώματος πού ἔχει ὁ ἁμαρτάνων. Καί πολλές φορές σφάλματα πού τά παραβλέπουμε καί τά συγχωροῦμε στούς ἁπλούς ἀνθρώπους, τά θεωροῦμε ἀσυγχώρητα γιά τούς ἄρχοντες. Μήπως δέν ὑπῆρχαν στά ῾Ιεροσόλυμα κι᾽ ἄλλοι ἄνθρωποι ἀσελγεῖς καί φαυλόβιοι; Κι’ ὅμως, ὁ ᾽Ιωάννης ὁ Βαπτιστής δέν ἤλεγξε κανέναν ἄλλον παρά μόνον τόν ῾Ηρώδη. Αἰτία αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἁγίου εἶναι ὅτι τό ἁμάρτημα τοῦ βασιλέως τοῦ φαινόταν μεγάλο καί ἀνυπόφορο. Γι’ αὐτό καί ὁ Πλάτων, ὅταν ὁ Δίων ἔγινε βασιλεύς τῶν Συρακουσίων, τοῦ ἔγραψε νά φυλάξη ἀπαραχάρακτη αὐτήν τήν συμβουλή, δηλαδή, νά τοποθετήση τόν ἑαυτό του σάν σέ καθρέφτη μπροστά στά μάτια τῶν ὑπηκόων του. Πράγματι, ὁ βασιλεύς, ὅπως ὁ ἥλιος, ἐπισύρει πρός τόν ἑαυτό του τά βλέμματα τῶν ὑπηκόων του. Γι’ αὐτό καί πρέπει ἡ ζωή του νά εἶναι ἀξιέπαινη καί τίμια, διότι ὅλοι οἱ πολῖται τόν ἔχουν ὡς πρότυπο, ῎Ετσι σάν ἕνας θεϊκός μαγνήτης ἑλκύει τούς ὑπηκόους του πρός τόν ἑαυτό του. Στήν περίπτωσί μας συμβάλλουν πολύ κι’ αὐτοί οἱ στίχοι τοῦ Κλαυδιανοῦ.
῎Αν θέλης, Βασιλεῦ, Νόμο δίκαιο νά θεσπίσης,
πρῶτος ἀπό τούς ἄλλους ἐσύ πρέπει νά τόν τηρήσης. 
῞Ολος ὁ κόσμος ἄν μπορῆ παράδειγμα νά πάρη,
ἀπό τόν Βασιλέα του, θά τοῦ χρωστᾶ μεγάλη χάρι.

Πηγή: Ἀπό τό βιβλίο «ΚΡΙΣΙΣ ΗΓΕΣΙΑΣ», τῆς Ὀρθοδ. Χριστ. Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑ.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s