Ὁ λέων κεκοίμηται!

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 29.1.2013 ἕνας ταπεινός λευίτης τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἕνας τίμιος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας ἄνθρωπος τῆς θυσίας καί τῆς προσφορᾶς.
Μετέστη εἰς τάς αἰωνίους μονάς ὁ πατήρ Θεόφιλος, ὁ γέροντας τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα »

Advertisements

Θέλω νά γίνω Ἅγιος


Δέ μέ νοιάζει ἄν πονέσω
οὔτε ὁ κόσμος τί θά πεῖ.
Κι ἄν στούς ἄλλους δέν ἀρέσω,
ὁ Χριστός μου μοῦ ἀρκεῖ.

Θέλω νά γίνω Ἅγιος
Χριστέ μου γιά νά Σέ δῶ.
Θέλω νά γίνω Ἅγιος
κοντά Σου μιά μέρα νά ’ρθῶ.

Θέλω νά γίνω Ἅγιος
αἰώνια μαζί Σου νά ζῶ.
Θέλω νά γίνω Ἅγιος
Χριστέ μου γιατί Σ’ ἀγαπῶ.

Δέ μέ νοιάζει τί θά πάθω
οὔτε τί θά στερηθῶ.
Κι ἄν εἶναι ὅλα θά τά χάσω
νά κερδίσω τό Χριστό.

Θέλω νά γίνω Ἅγιος…


Οι αριθμοί Φιμπονάτσι ύμνος στα μαθηματικα…..

Οι αριθμοί Φιμπονάτσι –
το αριθμητικό σύστημα της φύσης

Το θέμα της δημοσίευσης αυτης σχετίζεται με τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα με τους αριθμούς Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … Οι πρώτοι δύο αριθμοί Φιμπονάτσι είναι το 0 και το 1, και κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας Φιμπονάτσι τείνει προς την χρυσή τομή ή χρυσή αναλογία, δηλαδή τον αριθμό φ=1,618033989.
Υπέροχοι και μυστήριοι χαρακτηρίζονται αυτοί οι αριθμοί και απαντώνται παντού και σε διάφορες επιστήμες. Εκπληκτικός όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αριθμοί Φιμπονάτσι εμφανίζονται στη φύση. Είναι το αριθμητικό σύστημα της φύσης. Τους συναντάς παντού, στη διάταξη των φύλλων ενός φυτού, στο μοτίβο των πετάλων ενός λουλουδιού, στο άνθος της αγκινάρας, σε ένα κουκουνάρι ή στο φλοιό ενός ανανά. Ισχύουν για την ανάπτυξη κάθε ζωντανού οργανισμού, ενός κυττάρου, ενός κόκκου σιταριού, μιας κυψέλης μελισσών, ακόμη και για όλη την ανθρωπότητα.

Διαβάστε περισσότερα »

Ἀκούει ὁ Θεός

Πρόβλημα γιά κάθε ἄνθρωπο πού προσεύχεται, ἀποτελεῖ ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ στά αἰτήματά του. Πολλές φορές τό παιδί τοῦ Θεοῦ, ἀποκαμωμένο ἀπό τήν ἀργοπορία τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Θεοῦ στά αἰτήματά του, λέγει: «Τί νά προσευχηθῶ; Ὁ Θεός πλέον δέν μέ ἀκούει. Στέλνω πολλά αἰτήματα, ἀλλά καμμιά ἀπάντησι δέν παίρνω». Εἶναι ὅμως ἀλήθεια αὐτό; Μπορεῖ ὁ Θεός νά ἀποστρέψη τήν ἀκοή Του στά αἰτήματά μας, στίς προσευχές μας;

Διαβάστε περισσότερα »