Ἡ πίστη μας καί ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος


Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀνάλογα μέ τήν πίστη του ἔχει καί τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἐνέργειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὥστε ὁ καθένας εἶναι ταμίας τῆς χάρης γιά τόν  ἑαυτό του. Καί ποτέ -ἄν σκέφτεται σωστά- δέ θά φθονήσει ἄλλον πού προοδεύει στά χαρίσματα, ἀφοῦ ἀπό αὐτόν ἐξαρτᾶται ἡ διάθεση πού δέχεται τά  θεϊκά ἀγαθά.

Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής
Advertisements

Γενηθήτω ἐν ἐμοί τό θέλημά Σου


«Γενηθήτω ἐν ἐμοί τό θέλημά Σου, διά νά χαθῇ τοῦ διαβόλου τό θέλημα. Γιατί, ὅπως στά σκοτεινά σπήλαια, ὅταν εἰσαχθῇ φῶς, ἐξαφανίζεται τό σκοτάδι, ἔτσι καί ὅταν ἐντός μου γίνη τό θέλημά Σου, κάθε πονηρή καί ἄτοπη διάθεσις ἐξαλείφεται, ἀφοῦ θέλημά Σου, εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων».


ἱ. Χρυσόστομος

Ὁ Ἐκκλησιασμός


«Ὅπως εἶναι τά λιμάνια γιά τούς ταξιδεύοντας στά πελάγη, ἔτσι εἶναι στημένες στίς πόλεις ἀπό τόν Θεό οἱ ἐκκλησίες, ὥστε, καταφεύγοντας ἐκεῖ, νά ἡσυχάζουμε ἀπό τήν ζάλη τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέ τήν ψυχική γαλήνη μας.
Λιμάνι τῶν ψυχῶν εἶναι ἡ ἐκκλησία. Ἐδῶ ὅλα τά ἐκτός καί ἐντός μας θηρία ἡσυχάζουν, καθώς ἡ ἀνάγνωσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἡ μελωδία μπαίνουν ἀπό τά αὐτιά μας στό βάθος τῆς ψυχῆς καί μᾶς ἀποκοιμίζουν τά πάθη μας».


ἱ. Χρυσόστομος

Ἡ ταπείνωση


Ὅποιος ἐπέτυχε τήν πλήρη γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, αὐτός ἔσπειρε σέ γῆ ἀγαθή. Ὅποιος δέν ἔσπειρε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, δέν πρόκειται νά ἰδῆ νά ἀνθίζη μέσα του ἡ ταπεινοφροσύνη. Ὅποιος ἐπέτυχε τήν γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, αὐτός αἰσθάνθηκε τόν φόβο τοῦ Κυρίου, καί βαδίζοντας μέ τήν αἴσθηση αὐτή ἔφθασε στήν πύλη τῆς ἀγάπης.

* * *

Διαβάστε περισσότερα »

Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό πάντοτε σώζει


Ὅταν ἀπό πουθενά δέν ὑπάρχῃ ἀνθρώπινη ἐλπίδα βοηθείας μας, ἄς μην ἀπελπιζόμαστε. Ἄς ἁρπάξουμε τήν ἄγκυρα τῆς ἐλπίδος καί ἄς τήν ρίξουμε ὄχι στήν θάλασσα, ἀλλά στόν οὐρανό καί ἀμέσως τό τρικυμισμένο καράβι μας θά γλυτώσῃ ἀπό τούς κινδύνους».

(Ἰω. Χρυσόστομος)


Ἡ Ἀνάγνωσις τῶν θείων Γραφῶν

Εὐχάριστο εἶναι τὸ λιβάδι καὶ ὁ κῆπος, ἀλλὰ πολὺ πιὸ εὐχάριστη εἶναι ἡ ἀνάγνωση τῶν θείων Γραφῶν.
Γιατί ἐκεῖ ὑπάρχουν ἄνθη ποὺ μαραίνονται, ἐνῷ ἐδῶ νοήματα ποὺ πάντοτε εἶναι ἀκμαῖα.
Ἐκεῖ (ὑπάρχει) ζέφυρος ποὺ φυσάει, ἐνῷ ἐδῶ ἡ αὔρα τοῦ (Ἁγίου) Πνεύματος.

Διαβάστε περισσότερα »