Πραγματικά ταπεινός…

Ο αληθινά ταπεινός…


Μένει ατάραχος στους πειρασμούς.
 Χαίρεται στην ασημότητα.
 Προτιμά την υποχωρητικότητα.
 Αποφεύγει τους επαίνους.
 Δε φοβάται την περιφρόνηση.

Ο αληθινά ταπεινός 

κατέχει το θεμέλιο της αγιότητος!